Een deel van het oeverpad langs Krupa voert ons onder bomen door.