Bescherming tegen teken

Draag een pet en een wit t-shirt als bescherming tegen teken.