Nieuwe Hollandse Waterlinie

lunch in Fort aan de Klop