het verschil tussen Hadrianus Muur en een afscheidingsmuur.