De helende werking van wandelen is al eeuwen bekend. Sommige helende wandelingen worden weer opnieuw ontdekt zoals de labyrintwandeling. Anderen zijn nooit weggeweest, maar zijn nu ongekend populair, zoals pelgrimstochten. En weer andere worden in een modern jasje gehesen zoals de mindfulness wandeling. Hieronder worden 5 verschillende helende wandelingen beschreven.

De stiltewandeling

We zien ze steeds meer georganiseerd worden; de stiltewandelingen. Aangeboden om in een groep samen in stilte te wandelen begeleid door een coach of trainer. Maar niets kan je tegenhouden om in je eentje een stiltewandeling te doen. Weg met die MP3 en telefoon en even helemaal niets. We zijn vaak zo druk met van alles dat we ons niet meer de tijd gunnen om even helemaal stil te zijn. Wandelen in stilte in de natuur geeft rust en ruimte in je hoofd. Ga bewust langzamer lopen. Richt je aandacht op jezelf, je lijf, je ademhaling, je bewegingen of op je omgeving, de geluiden, de geur. Gebruik al je zintuigen. Laat de natuur op je te laten inwerken. De stiltewandeling is voeding voor je geest, maar ook voor je lichaam. Je komt tot rust, spanningen vallen van je af, je krijgt nieuwe energie en ondertussen ben je ook actief bezig.

De pelgrimstocht

De pelgrimstocht of bedevaart is van oudsher een reis naar een plek die een bijzondere betekenis heeft binnen een religie. Die reis werd over het algemeen lopend afgelegd. De belangrijkste pelgrimstocht van deze tijd is die naar Santiago de Compostella, waar de apostel Jakobus begraven zou liggen. De pelgrim van tegenwoordig gaat veelal niet voor de Christelijke opgave maar veel meer voor de ervaring van de helende wandeltocht. Mensen gaan op zoek naar zichzelf, op zoek naar antwoorden in zichzelf of beginnen aan de tocht na een traumatische ervaring. Tijdens de lange wandeling kun je niet om jezelf heen. Onderdrukte emoties en onverwerkte ervaringen komen naar boven en er moet iets mee gedaan worden. Het werkt helend om de emoties te voelen en soms te delen met medewandelaars. De emoties mogen loskomen en losgelaten worden. Je laat ze achter op je reis. Daarom is de weg zelf belangrijker dan het reisdoel.

De labyrintwandeling

De laatste tijd herontdekken steeds meer mensen de helende werking van het lopen in een labyrint. Labyrinten zijn al meer dan 4000 jaar oud en komen overal ter wereld en in bijna alle culturen voor. Je hebt ze in allerlei soorten en maten, zowel in kathedralen als buiten in het gras of zand. Een labyrint wordt gebruikt als een krachtig instrument om antwoorden te vinden op actuele levensvragen. Een wandeling door een labyrint kan helpen in momenten dat jeiets moet doen om bijvoorbeeld een burn-out te voorkomen of stress te verminderen. Het maakt je rustig, geeft je inzicht en helpt je dichter bij jezelf te komen.

Een labyrint is iets anders dan een doolhof. Dat laatste is een parcours die je niet kunt overzien en waar je keuzes moet maken die goed of fout zijn. Je moet zelf je weg zoeken en omdat er verkeerde keuzes en doodlopende stukken zijn kun je de weg kwijt raken, stukken voor niets lopen en er lang in rond dwalen.

Een labyrint daarentegen heeft maar één pad, wat staat voor jouw levensweg. Dit pad is niet goed of fout, je loopt geen stukken voor niets en je hoeft niet zelf de weg te zoeken. Het pad is overzichtelijk Het enige wat je doet is jouw pad lopen. Loop je hard of zacht, of sta je helemaal stil? Na elke bocht opent zich een ander stuk met nieuwe mogelijkheden. Bij het lopen van een labyrint gaat het niet om goed of fout, maar om geloof en vertrouwen. Een wandeling door een labyrint geeft vaak nieuwe inzichten en kan beperkende gedachten of onverwerkte zaken uit je verleden helen.

De mindfulness wandeling

Mindfulness betekent zoveel als ‘bewust je aandacht oefenen’. Het is een manier van meditatie die je op allerlei manieren kunt beoefenen, dus ook tijdens het wandelen. Mindfulness wandelen en stiltewandelen wordt vaak door elkaar gebruikt. Toch verschillen ze van elkaar. Mindfulness werkt met een methodiek, met oefeningen, terwijl een stiltewandeling een wandeling in stilte is waarbij de uitwerking wel krachtiger is als je bewuster langzamer loopt en je bewuster zintuigen gebruikt, wat ook een soort oefening is. Tijdens het mindful wandelen kun je ervaren dat je op een hele prettige manier tot rust kunt komen en veel meer kunt genieten van elk moment. De oefeningen plaatsen je in het hier en nu en creëren de rust en ruimte om aandacht te geven aan alles wat zich aandient. De setting in de natuur maakt dat je zintuigen extra geprikkeld worden en de oefeningen een krachtiger uitwerking hebben.

De coachwandeling

Coachen is een specifieke manier van begeleiden waarbij bepaalde doelen gemakkelijker en sneller gerealiseerd zullen worden. Dit gebeurt meestal onder leiding van een coach. De coach ondersteunt het leerproces van de coachee (de leerling). Bij het wandelcoachen geven zowel het wandelen als de natuur waarin gewandeld wordt extra handvatten om sneller inzichten te geven zodat de doelen gemakkelijker bereikt worden. Een aantal voordelen van het wandelen zijn dat de coachee zowel letterlijk als figuurlijk in beweging komt. Door het wandelen kom je los van vastgezette denkpatronen en gewoontes.  Alle zintuigen gaan meedoen. Problemen die vastzaten in je hoofd komen naar je gevoel toe.  Het maakt veel duidelijk en helpt om de gewenste verandering in te zetten.

Wat ook helpt is dat je wandelend niet tegenover elkaar hoeft te zitten en elkaar moet aankijken. Het maakt dat je vrijer durft te praten. Denktijd en stiltes zijn niet hinderlijk als je naast elkaar loopt. Het lopen voelt krachtig en vitaal en geeft je de verzekering dat je sterk  genoeg bent om problemen onder ogen te zien en aan te pakken.

De natuur helpt ook mee in het leerproces.  Een krachtig instrument dat de natuur ons biedt  is enorme hoeveelheid aan metaforen die er te vinden zijn.  De natuur laat tijdens de coachgesprekken symbolen zien die aansluiten bij het onderwerp waar je mee bezig bent. Symbolen bieden de mogelijkheid het beeld uit je hoofd te halen en er letterlijk van een afstand naar te kijken wat vaak tot nieuwe inzichten leidt en een helende werking heeft.