Wandelen we links of rechts? Die discussie is nog lang niet uitgewoed. Er zijn felle voorstanders van links lopen (je ziet het verkeer aankomen) en even zo felle tegenstanders (gedraag je als een normale verkeersdeelnemer), en de meeste mensen doen maar wat. Ik schreef een blog over wat voor verkeersoverlast voor andere weggebruikers dat kan opleveren en over hoe de wetgever het geregeld heeft. Lees: Aan welke kant van de straat moeten we wandelen?

Deze week ontving ik naar aanleiding van dat blog een ingezonden brief van Harmen Brandse. Hij pleit vurig voor rechts lopen. Lees mee met zijn argumenten en laat weten wat jij vindt.

flavicon wandelvrouw

INGEZONDEN BRIEF

Hallo Wandelvrouw,

nadat ik dit weekeind fietsend in duin en bos rond Castricum ternauwernood in een bocht een links (mij tegemoet) rennende jogger kon ontwijken ben ik het links/rechts item op internet gaan googelen en kwam daarbij o.a. jouw stellingname tegen. Het zal je niet verbazen dat ik het helemaal eens ben met je oproep om rechts te lopen. Ik wil daar graag nog even nader op ingaan, in de hoop dat je er waar nodig nog sterker je stellingname mee kunt onderbouwen.

Ik fiets zelf meer dan zestig jaar en heb nog nooit een botsing gehad met een rechts lopende wandelaar of jogger. Ik ken ook niemand anders die dat, onder normale omstandigheden, wel is overkomen.  Verkeersdeelnemers zijn gewend aan de situatie dat je iemand “moet” passeren of zelf gepasseerd wordt. Hoewel je achteropkomend verkeer in de regel niet ziet aankomen gaat dat eigenlijk altijd probleemloos. Je verwacht dat andere verkeersdeelnemers hun best zullen doen om je niet van de sokken te rijden, en in de praktijk is dat ook zo.

Het door voorstanders van links lopen veel gebruikte argument “dan zie ik het tenminste aankomen” is feitelijk misschien wel juist, maar heeft in de dagelijkse verkeerspraktijk geen objectieve waarde: je wordt als rechts lopende voetganger onder normale omstandigheden helemaal NOOIT van achteren aangereden! Het is een argument dat een in de dagelijkse praktijk niet bestaand probleem wil oplossen. Als je eens in de krant leest van lopers of fietsers die van achteren zijn aangereden, dan gebeurde dat in het donker. Dat is dus iets om rekening mee te houden in deze discussie. En naar ik aanneem een reden waarom de wetgever van het rechts houden geen voorschrift heeft gemaakt: het is niet altijd en overal de beste optie. Het wordt daarom maar aan het oordeel van de voetganger zelf overgelaten wat hij of zij het beste vindt.

Daarmee maakt de wetgever zich er wel erg gemakkelijk van af. In de praktijk leidt deze willekeur tot veel ergernis en soms ook nodeloos gevaarlijke situaties. Met name in onoverzichtelijke bochten is het de goden verzoeken als op je eigen weghelft een jogger je tegemoet komt rennen, of je plotseling twee naast elkaar lopende wandelaars voor je neus krijgt….. Je mag dan wel wettelijk verplicht zijn om ervoor te zorgen dat je in het weggedeelte dat je kunt overzien tot stilstand kunt komen, maar als dat weggedeelte dan verkleind wordt door je tegemoetkomende weggebruikers, dan heb je, buiten jouw schuld, die ruimte opeens niet meer.  En dan mag het in de praktijk wel meestal goed aflopen, maar waarom zou je onnodig een dergelijk risico nemen? Loop (of ren) je net als anderen gewoon rechts, dan is er helemaal niets aan de hand.

Het had de wetgever gesierd als er wel een richtlijn zou zijn gegeven. OK, dan geen dwingende wetgeving, maar wel een voorkeursaanduiding. En naar mijn mening zou die moeten zijn om overdag, bij goed zicht, kortom: in normale omstandigheden, bij voorkeur rechts te houden. Het maakt een eind aan de verwarring die veel voetgangers nu hebben, en zeker aan de oude misvatting dat links houden in het buitengebied voorschrift is. Dat is dan in 1991 gelukkig wel in de wetgeving gecorrigeerd, maar niet met voldoende resultaat. Aanvulling is beslist gewenst.

Mijn uitgangspunt is:

Zijn de omstandigheden normaal, DOE dan ook normaal. En normaal op Nederlandse wegen is: je houdt rechts.

Rechts houden is hier iedere verkeersdeelnemer gewend, daar heeft niemand moeite mee. Er is geen goede reden te bedenken waarom dat niet ook voor voetgangers zou gelden. Links gaan lopen waar iedereen rechts houdt is niet wettelijk verboden, maar wel ronduit ASOCIAAL. En in sommige situaties (met name de eerder genoemde onoverzichtelijke bochten) ronduit gevaarlijk. Dat doe je dus gewoon niet, tenzij er een heel goede reden voor is. En “ik zie ze dan aankomen” of “oogcontact maken” zijn geen in de normale verkeerspraktijk valide argumenten. Als normale, rechtshoudende verkeersdeelnemer word je nou eenmaal regelmatig door achteropkomend verkeer, waar je geen oogcontact mee hebt, gepasseerd. Dat is normaal verkeersgedrag, niks mis mee. Je vertrouwt er maar gewoon op dat het goed gaat, en dat doet het in de praktijk dan ook. Geen enkele reden om panisch te gaan doen. Ook als voetganger moet je, net als elke andere verkeersdeelnemer, domweg op het goede gedrag van je medeweggebruikers vertrouwen. Als je niet meer op elkaars verkeersgedrag vertrouwen kunt helpt ook links gaan lopen niet.

Door van het normale af te wijken roep je juist problemen op. Spookrijders zorgen voor veel onrust, en soms ellende. Dat gaat ook op voor spooklopers. Je verwacht dat tegemoetkomend verkeer je links passeert; iemand die rechts langs je wil verstoort de normale gang van zaken. En natuurlijk valt het in de dagelijkse praktijk wel mee. Als fietser probeer je ook een botsing met linkslopers te ontwijken. Als verkeersdeelnemer ben je nou eenmaal niet uit op botsingen. Maar waar slaat dat asociale gedrag nou op? Doe toch lekker normaal, mensen!

groet van

Harmen Brandse

Ben jij het eens met Harmen? Of helemaal niet. Zijn er nog andere argumenten? Laat het hieronder weten en schrijf een reactie.